سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا: تحریم ابزار مهمی برای مقابله با ایران است - اخبار جدید