احتمال به تعویق افتادن رقابتهای انتخابی المپیک ناشنوایان - اخبار جدید