حملات خمپاره‌ای تروریست‌های تکفیری به مناطق مسکونی - اخبار جدید