مانور نظامی اوکراین در دریای سیاه و اعزام کشتی‌های جنگی آمریکا - اخبار جدید