بایدن: خشونت با اسلحه در آمریکا مایه شرمساری بین‌المللی است - اخبار جدید