مدیرعامل خانه تئاتر به کرونا مبتلا شد - اخبار جدید