آمریکا ۷ نهاد ابررایانه‌ای چینی را تحریم کرد - اخبار جدید