سکانس جالب نقطه چین با حضور مرحوم علی انصاریان+ویدئو - اخبار جدید