پیام بدرقه مدیران پرسپولیس برای کاروان سرخپوشان - اخبار جدید