پریرا: پیروزی مقابل العین را به تمام مردم ایران تقدیم می‌کنم - اخبار جدید