موسوی: ثبت نام 144 هزار نفر تا پایان روز ششم ثبت‌نام شوراهای روستا - اخبار جدید