زالی: امروز ۷۰بیمار فوتی در تهران داشته‌ایم - اخبار جدید