موج جدید کرونا در شبانه‌روز گذشته جان سه شهروند استان سمنان را گرفت - اخبار جدید