جنجالی دیگری از رونالدو؛ این‌بار پرتاب پیراهن! - اخبار جدید