سولسشر: مدت‌ها بود مهاجمی مثل کاوانی نداشتیم - اخبار جدید