تورام: در فوتبال به مبارزه با نژادپرستی اهمیت چندانی نمی‌دهند - اخبار جدید