بازیگر کره‌ای «بیل را بکش» به دنیای «شزم» پیوست - اخبار جدید