حمایت دموکرات‌ها از بازگشت آمریکا به برجام - اخبار جدید