۸۲ فیلم سینمایی ایرانی، خواستار حضور در جشنواره جهانی فجر شدند - اخبار جدید