تأکید رئیس‌‌جمهور بر ضرورت برخورد قاطع با اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی - اخبار جدید