استارت پرسپولیس با برد/ سیدجلال دوباره سوپرمن شد - اخبار جدید