تصویری از رهبر انقلاب در محفل انس با قرآن کریم - اخبار جدید