دوئل کارلتو و مورینیو برنده نداشت (عکس) - اخبار جدید