آمار تکان دهنده ابتلا و مرگ و میر بر اثر کرونا /جان مردم در خطر است - اخبار جدید