آزمون دادن مرد کرونایی روی تخت بیمارستان! +عکس - اخبار جدید