سرکوب شدید اعتراضات فلسطینیان در «شیخ جراح» / بسته شدن درهای مسجد الاقصی - اخبار جدید