«استراماچونی» در حال بررسی پیشنهادات آسیایی - اخبار جدید