استخدام کارآموز مهندسی پایپینگ در شرکت هیربد نیرو در تهران - اخبار جدید