جزئیات علت فوت نیروهای برق کرمان +اسامی جانباختگان - اخبار جدید