رویداد ارائه نیازهای فناورانه در نمایشگاه اینوتکس برگزار می‌شود - اخبار جدید