پیام تسلیت جهانگیری در پی جان باختن کارمندان اداره برق کرمان - اخبار جدید