انتقاد عجیب یک امام جمعه از وضعیت کارگران شرکت اپل - اخبار جدید