واکنش رئیس کل بانک مرکزی به برخی گزارشات رسانه ای علیه بانکها - اخبار جدید