بازیکن الجزایری هم‌چنان در بَند تراکتور! - اخبار جدید