استخدام سرپرست توسعه و زیرساخت در شرکت سامان پویش تامین در قم - اخبار جدید