پرونده تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی به «کنیست» واگذار شد - اخبار جدید