کشتی فرنگی قهرمانی جهان | اولین طلای تیمِ بنا به ساروی رسید