سود هنگفت «نماوا» و کلاه گشادی که سر مردم می‌گذارد