درگیری مرزی جمهوری آذربایجان و ارمنستان بالا گرفت / ۶ سرباز ارمنی اسیر شدند
versland