خشایار روشن ضمیر مسئول فنی مطالعه بالینی واکسن کرونا اسپایکوژن در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری برنا گفت: کشور های مختلف خواهان خرید این واکسن هستند.

وی با بیان اینکه هر کشوری در سطوح متفاوت با ما برای خرید مذاکره کرده است، افزود: برای برخی از این کشور ها صحبت های اولیه در حال انجام است و برای برخی از کشور ها فرآیند ثبت واکسن در حال صورت گرفتن است.

روشن ضمیر ادامه داد: برای ثبت و صادرات همه چیز منوط به این است که نیاز داخل کشور مخصوصا برای نیاز به دز بوستر کشور تامین شود و بعد از آن می توانیم ظرفیت را برای صادرات ایجاد کنیم.

مسئول فنی مطالعه بالینی واکسن کرونا اسپایکوژن گفت: تعداد افرادی که دز بوستر را تزریق کردند شاید به 12 میلیون رسیده باشد و هنوز تعداد خیلی از هموطنان ما این مرحله از واکسن را تزریق نکردند.

وی با اشاره به اینکه باید از سوی وزارت بهداشت اعلام نیاز صورت گیرد که چه تعداد دز واکسن دیگر لازم دارد که ما بتوانیم آن مقدار واکسن را برای نیاز داخل کشور اختصاص دهیم، تصریح کرد: هر کشوری که ما در حال حاضر درباره واکسن با آن ها صحبت می کنیم، از مسیر مجوز اضطرار با آن ها وارد مذاکره کردیم.

روشن ضمیر ادامه داد: ثبت واکسن و فرآورده های بیولوژیک یک فرآیند بسیار طولانی ای است که اگر بخواهد از مسیر اصلی خود پیش رود سال های زیادی به طول می انجامد.

وی گفت: برای مقابله با یک پاندمی که کشور ها به سرعت به آن نیاز دارند، همه از مسیر اضطراری جلو می روند تا این موضوع را مدیریت کنند.