دستور رئیس جمهور به وزیر کشور برای بررسی حادثه «مهسا امینی»

در پی دستور رئیس جمهور برای بررسی حادثه تلخ پیش آمده برای “مهسا امینی”، احمد وحیدی وزیر کشور خطاب به معاون امنیتی خود نوشت: علت حادثه را با فوریت و دقت به صورت ویژه بررسی و نتیجه را به اینجانب گزارش کنید.

رئیس جمهور که برای شرکت در اجلاس سران شانگهای در ازبکستان به سر می برد به وزیر کشور برای بررسی حادثه تلخ پیش آمده برای “مهسا امینی” دستور پی گیری و بررسی صادر کرد.

در پی این دستور احمد وحیدی وزیر کشور خطاب به معاون امنیتی خود نوشت: علت حادثه را با فوریت و دقت به صورت ویژه بررسی و نتیجه را به اینجانب گزارش کنید.

امتیاز دهید post
این مطلب هم پیشنهاد می شود  رئیس‌جمهور فردا به کجا می رود؟