با 10 میلیون تومان چه کسب و کاری می توانیم راه اندازی کنیم؟!

راه اندازی کسب و کار و درآمد داشتن، همیشه نیازمند سرمایه های زیاد و کلان نخواهد بود. گاهی اوقات با داشتن تنها 10 میلیون تومان، می توان صاحب کسب و … ادامه خواندن با 10 میلیون تومان چه کسب و کاری می توانیم راه اندازی کنیم؟!