توضیحات رامبد جوان درباره دیدارش با فرماندهان عالی رتبه!