اعلام جزئیات جدید از اجرای طرح کالابرگ؛ زمان اجرای طرح در کل کشور