فرمانده کل ارتش بحرین: برای تمام گزینه‌ها در برخورد با ایران آماده هستیم
versland