فوتی‌های زمین‌لرزه قدرتمند ترکیه و سوریه به بیش از ۱۹۰۰ نفر رسید
versland