رئیس‌جمهور قزاقستان انتخابات فوق‌العاده نمایندگان پارلمان و نمایندگان محلی را تعیین کرد
versland