آمار وحشتناک قربانیان زلزله ۷.۸ ریشتری در ترکیه
versland