رئیسی: تصمیمی که باعث افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها شود پذیرفته نیست
versland