جزئیاتی از طرح اصلاح قانون سربازی/ 5 سال تعهد با دریافت حقوق درجه‌داری
versland